AXAN – Wykonawca Systemów Fotowoltaicznych

W dniu 21.10.2015 r. do gminy Bielany przyjechał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Marek Sawicki.
Okazją do odwiedzenia gminy było zakończenie projektu realizowanego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji dotyczących budowy mikro instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne. Był to projekt, do którego gmina zakwalifikowała się jako jedyna z powiatu sokołowskiego.
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę tj. Firmę AXAN Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Alberta Kormana.
Po podpisaniu umowy firma AXAN Sp. z o.o., przystąpiła do montażu 22 instalacji o zróżnicowanej mocy od 3 do 10 Kw.
Po montażu instalacji fotowoltaicznych, uzyskaną energię elektryczną gospodarstwa  mogą zużywać na bieżąco czerpiąc darmowy prąd ze słońca!
Instalacje fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną.
Wraz z ministrem Sawickim na uroczystym przecięciu wstęgi, w Wojewódkach Górnych, przybyli goście – wójtowie z sąsiednich gmin, radni gminy Bielany, właściciele elektrowni fotowoltaicznych z innych miejscowości z terenu naszej gminy, pracownicy UG Bielany oraz Albert Korman – właściciel firmy AXAN – montującej panele fotowoltaiczne na terenie naszej gminy.
Do przecięcia wstęgi zaproszeni zostali: Marek Sawicki – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zbigniew Woźniak – wójt Gminy Bielany, Lidia Wojewódzka – sołtys Wojewódek Górnych, Krzysztof Filipczuk – mieszkaniec u którego dokonano uroczystego zakończenia projektu budowy paneli fotowoltaicznych oraz Albert Korman – właściciel firmy AXAN, która wygrała przetarg na realizację projektu na terenie gminy Bielany.