30 Paź 2015

W dniu 21.10.2015 r. do gminy Bielany przyjechał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Marek Sawicki. Okazją do odwiedzenia gminy było zakończenie projektu realizowanego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji dotyczących budowy mikro instalacji prosumenckich wykorz...