REGULAMIN KONKURSÓW NA FACEBOOKU

1. Organizatorem Konkursu jest AXAN Sp. z o.o. 08-311 Bielany ul. Słoneczna 5.

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Organizatora  w wyznaczonych w postach konkursowych terminach, określonych w nich zdjęć lub zdań konkursowych. Wystarczy wstawić je w komentarzu posta konkursowego.

3. Wszystkie prace oceni, powołane przez Organizatora, Jury, które będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

  1. ujęcie tematu,
  2. oryginalność pomysłu,
  3. spełnienie wszystkich warunków ujętych w poście konkursowym,
  4. ogólnodostępny profil użytkownika.

4. Wyniki Konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie AXAN na facebooku: https://www.facebook.com/AxanPL/.

5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o zwycięstwie w wiadomości prywatnej na Facebooku, wtedy też organizator uzgodni ze zwycięzcą sposób odbioru nagrody – osobiście w siedzibie Głównej Firmy AXAN w Bielanach-Żyłakach przy ul. Słonecznej 5, 08-311 Bielany lub poprzez wysyłkę nagrody pocztą.

6. Uczestnik Konkursu, przysyłając do Organizatora swoją pracę, jednocześnie oświadcza,że jest ona wynikiem jego indywidualnej twórczości i posiada do niej pełne prawa.

7. Przystępując do Konkursu, uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe do nadesłanych utworów na rzecz Organizatora Konkursu, w zakresie niezbędnym do publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.

8. Nagroda wysyłana w jednym konkursie facebookowym jest przypisana do jednego adresu uczestników. Gdy z jednego adresu wysyłane jest kilka propozycji konkursowych, nawet gdy jest nagrodzony więcej niż jeden uczestnik konkursu i tak przypisuje mu się jedną nagrodę konkursową.

9. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika Konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora, na okres 5 lat na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową oraz udostępniania na stronach internetowych Organizatora, a także we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

11. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik akceptuje jego regulamin i wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

12. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 732-999-000 lub w wiadomości prywatnej na funpage AxanPL.

Organizator
AXAN Sp. z o.o.

Szybki kontakt

Czy masz pytanie do nas? Zostaw nam wiadomość, a postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak możemy!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celów kontaktowych.