Przedłużona koncesja OPC

Przedłużona Koncesja OPC

Firma AXAN przedłużyła też koncesję OPC!

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi  jest przyznawana przez Urząd Regulacji Energetyki. Pozwala ona na obrót paliwami ciekłymi. Jej posiadanie jest niezwykle ważne w branży paliwowej. My spełniamy wszystkie kryteria warunkujące przyznanie koncesji. Jesteśmy wiarygodni, bezpieczni dla naszych Kontrahentów!

Koncesja przedłużona została do 31 grudnia 2030 roku. Jest to kolejna przesłanka ku temu, że WARTO NAM ZAUFAĆ!

Zobacz koncesję OPC!