Regulaminy

 1. Organizatorem Konkursu jest AXAN Sp. z o.o.
  08-311 Bielany ul. Słoneczna 5.
 1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Organizatora w wyznaczonych w postach konkursowych terminach, określonym w nich zdjęć lub zdań konkursowych. Wystarczy wstawić je w komentarzu posta konkursowego.
 2. Wszystkie prace oceni, powołane przez Organizatora, Jury, które będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
  a) ujęcie tematu,
  b) oryginalność pomysłu,
  c) spełnienie wszystkich warunków ujętych w poście konkursowym.
 3. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie AXAN na facebooku: https://www.facebook.com/AxanPL/
 4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o zwycięstwie w wiadomości prywatnej na Facebooku, wtedy też organizator uzgodni ze zwycięzcą sposób odbioru nagrody – osobiście w siedzibie Głównej Firmy AXAN w Bielanach-Żyłakach przy ul. Słonecznej 5, 08-311 Bielany lub poprzez wysyłkę nagrody pocztą.
 5. Uczestnik Konkursu, przysyłając do Organizatora swoją pracę, jednocześnie oświadcza,że jest ona wynikiem jego indywidualnej twórczości i posiada do niej pełne prawa.
 6. Przystępując do Konkursu, uczestnik przenosi autorskie prawa majątkowe do nadesłanych utworów na rzecz Organizatora Konkursu, w zakresie niezbędnym do publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny dla prawidłowej realizacji założeń Konkursu.
 7. Autorskie prawa majątkowe zostają przez uczestnika Konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora, na okres 5 lat na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową oraz udostępniania na stronach internetowych Organizatora, a także we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
 8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 9. Przesyłając pracę na Konkurs, uczestnik akceptuje jego regulamin i wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.
 10. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 732-999-000 lub w wiadomości prywatnej na funpage AXAN/PL

 

Organizator

AXAN Sp. z o.o.

REGULAMIN – GRAFIKA DLA TWOJEGO ZBIORNIKA

 1. Organizatorem Konkursu jest AXAN GAZ Sp. z o.o. Sp. k.
  08-311 Bielany ul. Siedlecka 1.
 2. Warunkiem uczestnictwa konkursie jest:
  a) Zakup lub dzierżawa co najmniej jednego zbiornika o pojemności (2700l, 4850l, 6400l, 9200l)
  b). Polecenie naszej firmy osobie która kupi lub wydzierżawi u nas co najmniej jeden zbiornik (2700l, 4850l, 6400l, 9200l).
 3. Pierwsze 30 osób które spełni wszystkie warunki konkursu otrzyma od firmy AXAN GAZ grafikę na zbiornik gratis!
 4. Do wyboru jest 16 grafik na zbiornik
 5. Decydując się na otrzymanie grafiki, uczestnik akceptuje regulamin.
 6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 7. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 732-999-000 lub w wiadomości prywatnej na funpage AXAN/PL