REGULAMIN KONKURSU

WALENTYNKI Z AXANEM

 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu pt. „WALENTYNKI Z AXANEM” jest Axan Retail Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą główną w Bielanach-Żyłakach, ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany, zarejestrowana w KRAJOWY REJESTR SĄDOWY w WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000748994, NIP 8231643535, REGON 142446310, zwana dalej „Organizatorem”.

  2. Konkurs „WALENTYNKI Z AXANEM” trwa od 01.02.2019r. Do 08.02.2019r. godz. 12:00)

  3. Regulamin konkursu określa prawa i obowiązki uczestników.

 2. Uczestnictwo w konkursie „WALENTYNKI Z AXANEM”

  1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych indywidualnych korzystających z zakupów oraz usługi sieci Stacji Paliw AXAN z wyłączeniem odbiorców hurtowych posiadających rabat.

  2. Uczestnikami konkursu mogą stać się osoby pełnoletnie, posiadające Kartę Stałego Klienta „AXAN PREMIA”, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające paliwa płynne oraz gaz LPG z wydaniem paragonu, a należność za zakup płatna jest gotówką lub kartą płatniczą.

  3. Klient Stacji Paliw umieszczając swój paragon z numerem telefonu do urny, wyraża zgodę na udział w konkursie, tym samym akceptując jego regulamin oraz możliwość skontaktowania się wyłącznie w celu poinformowania o zwycięstwie.

 3. Zasady konkursu

  1. W konkursie „WALENTYNKI Z AXANEM” nagrodą główną do wygrania jest 1 voucher na romantyczny weekend dla pary do Hotelu Robert’s Port **** Mikołajki (4 gwiazdkowego) w terminie 15.02.2019, godz.: 04:00 – 17.02.2019r., godz.: 11:00. Drugą nagrodą są podwójne bilety dla dwojga (3 szt.) na film „PLANETA SINGLI 3” w kinach „HELIOS” –

  2. Należy zatankować swoje auto za kwotę min. 150zł, na odwrocie paragonu napisać numer telefonu i wrzucić do urny przy kasie.

  3. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w dn. 08.02.2019r.

  4. Organizator konkursu, tj. Axan Retail Sp. z o. o. zobowiązany jest do poinformowania zwycięzców telefoniczne według wpisanego numeru telefonu na odwrocie paragonu do dn. 11.02.2019r. Do godz. 16:00, a wygrana w postaci vouchera do hotelu ROBERT’S PORT lub biletów do kina na wskazany w regulaminie film możliwa będzie w odebrania na najbliższej stacji paliw maksymalnie w kolejnym dniu do godz. 16:00.

 4. Odbiór nagrody

  1. Zwycięzca w konkursie uprawniony jest do odebrania nagrody, identyfikując się numerem telefonu na stacji paliw AXAN, w postaci vouchera lub podwójnego biletu do kina na wskazany w regulaminie film w dn. 14.02.2019r. W sieci kin „HELIOS”.

  2. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do potwierdzenia przybycia do hotelu (HOTEL ROBERT’S PORT, Stare Sady 4 11-730 Mikołajki) do dn. 11.02.2019r.

   1. W przypadku, gdy zwycięzca nie stawi się w hotelu ROBERT’S PORT w dn. 15.02.2019r. Zobowiązany jest do zwrócenia kosztów zaliczki (279,52zł).

   2. Jeśli następstwem zdarzeń pozostających poza kontrolą zwycięzcy w tym szczególności ataków terroru, powodzi, pożaru, strajku, wypadków komunikacyjnych, wojny lub innych przejawów siły wyższej, zwycięzca zwolniony jest z opłaty kosztów, które poniósł Organizator konkursu (279.52zł).

   3. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych firmy AXAN Retail Sp. z o. o. Sp. k., 08-311, Bielany, ul. Słoneczna 5 przez publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych, takich jak facebook, instagram i portale podobne.
 5. Postanowienia reklamacyjne

  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z promocją należy składać na piśmie listem poleconym, z uzasadnieniem na adres Organizatora, tj. Axan Retail Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Bielanach-Żyłakach, ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany, na Stacjach Paliw AXAN (biorących udział w konkursie), drogą e-mailową: infolinia@axan.pl w terminie konkursu lub do 14 dni od jej zakończenia.

  2. Reklamacje po upływie terminu określonego w regulaminie nie będą rozpatrywane.

  3. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania.

  4. Decyzja Organizatora w sprawie jest ostateczna

 6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  1. W niniejszym konkursie nie są przetwarzane żadne wrażliwe dane osobowe, z wyjątkiem numeru telefonu – wyłącznie w celach kontaktowych ze zwycięzcami konkursu.