ZAKUP PALIW

Paliwa na stacjach AXAN pochodzą od krajowego producenta ORLEN z baz działających na terenie Polski. Każda partia zakupionego paliwa przechodzi badania laboratoryjne, czego potwierdzeniem są certyfikaty zamieszczane na naszej stronie internetowej.

Certyfikat jakości potwierdza spełnieni polskich wymagań jakościowych dla paliw ciekłych uregulowanych rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U z dn. 23 października 2015r. poz. 1680).

MONITORING DOSTAW
Trasa przejazdu cysterny od momentu załadunku paliwa w bazach paliwowych aż do miejsca rozładunku na naszych stacjach jest monitorowana przez centrum logistyczne firmy. Daje to gwarancje, że przewożony przez nas produkt jest pod kontrolą nie tylko pod względem jakości, ale też ilości.
PALIWA NA NASZYCH STACJACH
Urządzenia pomiarowe zainstalowane na naszych stacjach paliw, dają nam pełną kontrolę nad ilością i jakością paliw wprowadzonych do obrotu sprzedażowego. Sprzedawane przez nas paliwo jest też regularnie kontrolowane przez odpowiednie insytutacje państwowe tj. Państwowa Inspekcja Handlowa czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.